Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą.


Witam Ciebie, bardzo serdecznie. Uzupełnił poniższy formularz, a automatycznie na Twój adres mailowy zostaną przesłane materiały, których poszukujesz!Zgadzam się z Polityką Prywatności

Jeżeli, czytasz ten artykuł to znaczy, że planujesz założyć własną firmę. Zastanów się dobrze zanim to zrobisz, napisz biznesplan a najlepiej kilka na wypadek gdyby coś szło nie tak (zawsze idzie nie tak). Gdy podjąłeś decyzje możesz zacząć wreszcie działać. Zakładanie działalności gospodarczej wbrew powszechnym opiniom nie jest trudne, a urzędnicy w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym starają się pomóc początkującym przedsiębiorcom. W większych miastach istnieją punkty obsługi przedsiębiorcy, gdzie w jednym miejscu, posiadając odpowiednie dokumenty można założyć działalność gospodarczą w ciągu jednego dnia.
Jak wyglądają poszczególne kroki zakładania firmy:

• 1.Urząd Gminy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
• 2.Główny Urząd Statystyczny – uzyskanie Regonu.
• 3.Urząd Skarbowy.
• 4.Pieczątka firmowa.
• 5.Konto bankowe.
• 6.Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd Gminy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej:
Pierwszym miejscem, gdzie należy się udać zakładając działalność gospodarczą to urząd gminy. W urzędzie gminy wypełnia się formularz zgłoszeniowy działalności gospodarczej, do którego niezbędne będą następujące informacje:
• - imię i nazwisko
• - PESEL
• - adres zameldowania
• - nazwa firmy
• - adres pod którym będzie wykonywana działalność gospodarcza
• - rodzaj działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD
• - planowaną datę rozpoczęcia działalności
Adres zameldowania:
• - adres zameldowania - wykonując działalność w miejscu swojego zamieszkania należy podać swój adres domowy.
• - wynajmowany lokal - pracując w wynajmowanym lokalu, na formularzu należy wskazać adres tego biura.

Data rozpoczęcia działalności:
Rejestrując firmę w urzędzie gminy należy podać planowaną datę rozpoczęcia działalności. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że rozpocząć działalność gospodarczą można dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numeru Regon. Z tego powodu warto wpisać rozpoczęcie działalności z terminem o 2 lub 4 tygodnie późniejszym od daty złożenia wniosku o rejestrację firmy.

PKD:
Rodzaje działalności gospodarczej są sklasyfikowane pod względem przedmiotu działalności w systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na tym systemie należy opierać się wypełniając formularz. Aktualny wykaz rodzajów działalności można znaleźć na stronie http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/www/com.gus.Search/
Wpisując rodzaj działalności warto wpisać szerszy zakres prowadzonej działalności, gdyż to nic nie kosztuje, a w przyszłości poszerzając swój rodzaj usług nie będzie trzeba ponosić kosztów aktualizacji przedmiotu działalności.

Koszty:
Opłata rejestracyjna działalności gospodarczej wynosi od kilkudziesięciu do 100 zł w zależności od gminy.
Główny Urząd Statystyczny – uzyskanie Regonu
Zakładając firmę należy uzyskać statystyczny numer identyfikacyjny Regon. Od momentu uzyskania zaświadczenia o zarejestrowaniu firmy przedsiębiorca ma na pozyskanie numeru Regon 14 dni.

Urząd Skarbowy
W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Należy przedstawić dokumenty założycielskie firmy, czyli wpis do rejestru, Regon, NIP, umowę prowadzenia rachunku bankowego i jeśli prowadzi się działalność pod adresem różnym od zamieszkania – umowę najmu lokalu.
Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP-1:
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej numerem identyfikacji podatkowej firmy jest prywatny NIP jej właściciela. Zgłaszając osobę fizyczną do prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić dodatkowe informacje:

• - numer Regon
• - rodzaj działalności
• - data rozpoczęcia działalności
• - dane rachunku bankowego
• - wybrana forma opodatkowania
• - adres pod którym przechowywana jest dokumentacja podatkowa

Forma opodatkowania:
W urzędzie skarbowym należy złożyć zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Należy to uczynić na dzień przed rozpoczęciem działalności. Do wyboru są następujące formy opodatkowania:

• - karta podatkowa
• - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
• - podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatek VAT:
Rozpoczynając działalność gospodarczą należy też zdecydować się o byciu płatnikiem VAT lub nie. Dopóki wysokość sprzedaży nie przekroczy 50 000 zł jest się zwolnionym z płacenia podatku VAT.
Korzyści bycia podatnikiem VAT:

• - Jeśli przedsiębiorca zakłada, że otwierając firmę planuje większe inwestycje jak zakup mebli biurowych, komputerów, oraz inne ciągłe inwestycje w ciągu okresu prowadzenia firmy to takie zakupu będą tańsze o 22% VAT.
• - Gdy sprzedaje się towary za granice, ponieważ eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa są obłożone stawką 0%. Podatnik otrzyma zwrot całego podatku naliczonego przez jego dostawców w fakturach zakupu.
Zwolnienie z bycia płatnikiem VAT:
• - Jeśli towary lub usługi oferowane kontrahentom będę tańsze dla klient w stosunku do firm konkurencyjnych.
• - Jeśli korzysta się z materiałów zwolnionych z podatku VAT.
• - Gdy dostawcy i odbiorcy firmy są zwolnieni z podatku VAT.

Pieczątka

Pieczątka firmowa nie jest wymaga przez prawo polskie. Jest jednak pomocna w wielu miejscach. Szczególnie przy zakładaniu konta w banku. Pieczątka powinna zawierać nazwę firmy, adres oraz NIP. Niektórzy przedsiębiorcy dodają również na pieczątce numer Regon.
Pieczątkę firmową warto zlecić firmą oferującym swoje usługi na Allegro.pl, gdyż ceny wykonania tej usługi są konkurencyjne.
Konto bankowe:

Osoba fizyczna zakładająca działalność gospodarczą musi posiadać konto bankowe. Za pomocą rachunku bankowego muszą być realizowane transakcje powyżej 15 000 euro.
Wybór banku zależy od decyzji każdego przedsiębiorcy. Warto zwracać uwagę nie tylko na koszty obsługi miesięcznej rachunku, ale również na koszty przelewów oraz wypłat gotówkowych z bankomatu.
Większość banków oferuję również obsługę konta za pośrednictwem Internetu dzięki czemu nie trzeba stać w kolejkach, aby dokonać przelewu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Można także opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.
Zgłoszenie w ZUS-ie należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Należy w tym celu wypełnić druki:

• - ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek,
• - ZUS ZUA – zgłoszenie osoby ubezpieczonej.
ZFA:
• - dane osobowe
• - adres
• - pesel
• - Regon
• - numer rachunku bankowego
ZUA:
• - wybrać rodzaj ubezpieczenia
• - tytuł ubezpieczenia w zapisie kodowym
• - oddział Narodowego Funduszu Zdrowia do którego należy przedsiębiorca

Podsumowanie:

Jak widać zakładanie firmy nie jest trudne. Proces rejestrowania firmy można przejść w szybki sposób, przygotowując się odpowiednio wcześniej do niego. Jeżeli przeczytałeś powyższy tekst posiadasz wszystkie informacje potrzebne do założenia swojej firmy!


Tekst częściowo zaczerpnięty z www.infakt.pl

3 komentarze:

  1. Dzięki Ci dobry człowieku za ten poradnik. Brakuje w nim tylko opisanie dokładniej ryczałtu.

    OdpowiedzUsuń
  2. Rzeczywiście dopracowany poradnik. Pozdrawiamy autora.:)

    OdpowiedzUsuń
  3. Biznes plan jest niezwykle istotny. Pozdrawiamy.:)

    OdpowiedzUsuń