Jak dostać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną możesz ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, od 10 listopada 2009 roku maksymalna kwota jaką można uzyskać to 18 683,16 zł brutto.

Osoba bezrobotna ubiegająca się o bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następujące kryteria:
• być pełnoletnią,
• być zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 3 miesiące (UWAGA: warunek ten nie dotyczy młodzieży do 25 roku życia, jak i studentów oraz absolwentów studiów wyższych do 27 roku życia),
• być nie karaną za przestępstwa gospodarcze,
• wskazać lokal, w którym działalność ta będzie prowadzona, ponieważ urząd pracy sprawdza stan przygotowania lokalu,
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
• nie otrzymał dotychczas pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych, na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Czas uzyskania dotacji zależy głównie od sprawności danego Urzędu Pracy. Zazwyczaj Urzędy dają sobie miesiąc na rozpatrzenie złożonego przez osobę bezrobotną wniosku. Po uzyskaniu przychylnej opinii zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy a osobą bezrobotną oraz poręczycielami. Najczęściej potrzeba dwóch poręczycieli zatrudnionych bezterminowo na umowę o pracę, przedsiębiorców, lub emerytów, uzyskujących dochód miesięczny w wysokości co najmniej 50% średniej krajowej. Z reguły czas oczekiwania na realne pieniądze licząc od dnia złożenia wniosku to zazwyczaj około 1 miesiąca. Dotacje należy przeznaczyć na inwestycje mające charakter jednorazowy.
Każdy Urząd Pracy ma swój własny regulamin szczegółowy w tym zakresie, najczęściej wprowadza się % ograniczający wydanie dotacji np. 45% na towar a 15% na reklamę itd.
WZÓR WNIOSKU O DOTACJE!Uzupełnił poniższy formularz, a automatycznie na Twój adres mailowy zostaną przesłane materiały, których poszukujesz!Zgadzam się z Polityką Prywatności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz